Wrak in de zee

Actie &Fantasy

Een op de Noordzee verloren gewaand VOC-schip herbergt een duistere macht. Een onderaardse beving veroorzaakt een vloedgolf waardoor de inwoners van Vlissingen ongekend onheil over zich heen krijgen.

Wordt aan gewerkt...

Golven